Wat is improvisatietheater

Improviseren komt van het Latijnse 'improvisius'. Dat betekent 'onverwacht.' Eigenlijk improviseren we allemaal de hele dag. Er gebeurt iets onverwachts en daar reageren we op. De een heeft meteen zijn woordje klaar, terwijl een ander pas later iets bedenkt. Improvisatietheater leert sneller denken en reageren. En iedereen kan het leren!

Door bijvoorbeeld De Lama's en De vloer op, is deze vorm van theater bekend geworden bij het grote publiek.

Wat staat erover op Wikipedia: " Vorm van theater waarbij de spelers het verhaal, de personages en de dialogen

ter plaatse verzinnen. Ze stappen dus de scène op met een beperkt aantal elementen (vaak suggesties uit het publiek) zoals de locatie waar de scène zich afspeelt, of het soort personage dat ze spelen en improviseren de rest op het moment zelf. Improvisatievoorstellingen zijn vaak komisch, maar er zijn ook vormen van improvisatie die niet noodzakelijkerwijs humoristisch van opzet zijn."

Waarom is het nuttig

1. Accepteren

Bij Improkids zeggen we "Ja en...' in plaats van 'Ja maar...' Daardoor zorg je ervoor dat een scène blijft lopen en help je een ander verder. Dat geldt ook voor het dagelijks leven: Ja maar op het schoolplein zal zorgen voor discussie, terwijl Ja en tot nieuwe samenwerking en dynamiek leidt. Daarnaast leer je hierdoor dat je sommige zaken in je leven, hoe vervelend ook, moet accepteren en er het beste van moet maken. Niet alles kun je veranderen, soms is het zoals het is.

2. Maak plezier... hier en nu

Improvisatie gaat altijd over het hier en nu. Door teveel bezig te zijn met het vervolgen een scène, wordt deze juist geblokkeerd. De kunst is om op inbreng van de ander impulsief te reageren. Het draait om moed, loslaten, risico nemen en veel plezier maken. Je leert hierdoor te ervaren wat er hier en nu gebeurt en om dit met aandacht te ondergaan. Je best doen om er iets van te maken zonder te streven naar perfectie. 

3. Durf te falen

Improvisatietheater ontstaat ter plekke, vanuit het niets. Dat houdt in dat er ook dingen mis kunnen gaan. Dat risico hoort erbij en leert je om met dit falen om te gaan. In de lessen wordt veel tijd genomen om de negativiteit rondom het maken van fouten weg te nemen. Angst om te falen wordt omgezet in faalplezier. Een belangrijke levensles.

4. Laat de ander stralen

Bij Improkids werk je samen. Het gaat erom hoe je een ander kan laten stralen. Als iedereen dat doet, straalt iedereen. Er is voldoende succes voor iedereen. Wanneer je merkt wat het is om een ander in de schijnwerpers te zetten, leer je wat echte samenwerking is.

Dusss door te werken met improvisatietheater...

... ontwikkelt faalplezier in plaats van faalangst

... houden we de gave van creativiteit levend. Van nature zijn kinderen in hun denken heel creatief

... bouwen we aan zelfvertrouwen

... leren we de inbreng van een ander te respecteren en waarderen

... leren we sneller verbanden leggen en reageren

... worden we dichterbij ons gevoel gebracht waardoor denken en voelen meer in balans komen

... worden die delen van onze hersenen gestimuleerd waardoor je je comfortabeler voelt bij situaties waarbij je 

    geen controle hebt

Accepteren.PNG
In het nu.PNG
Falen.PNG
stralen.PNG