Improvisatietoneel

 

Improviseren komt van het Latijnse woord 'improvisus'. Dit betekent 'onverwacht'. Eigenlijk improviseren

we allemaal elke dag. Er gebeurt iets en daar reageer je op. Iedereen doet dat op een andere manier.

Sommigen hebben altijd hun woordje klaar, terwijl anderen pas later bedenken wat ze hadden moeten

zeggen. Improvisatietoneel leert sneller te denken en te reageren. Het mooie van improviseren is dat

iedereen het kan.......vooral kinderen!

 

Improvisatietoneel is in Nederland bij het grote publiek bekend geworden door de Lama's en De Vloer Op.

Hoewel improvisatietoneel erg leuk is, is het meer dan alleen maar grappen maken. Wikipedia beschrijft

het als volgt:

 

"Vorm van theater waarbij de spelers het verhaal, de personages en de dialogen ter plaatse verzinnen.

Ze stappen dus de scène op met een beperkt aantal elementen (vaak suggesties uit het publiek) zoals de

locatie waar de scène zich afspeelt, of het soort personage dat ze spelen en improviseren de rest op het

moment zelf. Improvisatievoorstellingen zijn vaak komisch, maar er zijn ook improvisatievormen die niet

noodzakelijkerwijs humoristisch van opzet zijn."

Nuttig omdat....

 

Omdat er bij improvisatietoneel niets vaststaat, is het belangrijk om met elkaar regels af te spreken. Het mooie van deze regels is dat ze ook in het dagelijks leven houvast kunnen bieden.

 

1) Accepteren

Bij improvisatietoneel zeggen we "Ja, en....." in plaats van "Ja, maar....". "Ja, maar" op het toneel zorgt dat een scène niet start of dat het saai wordt. Telkens zijn er tegenwerpingen die een speler belemmeren om in actie te komen. Dit geldt natuurlijk ook in het dagelijks leven. "Ja, maar" op het schoolplein leidt tot discussie en ruzie, terwijl "Ja, en" zal leiden tot nieuwe samenwerking en dynamiek. Daarnaast leert een kind dat je sommige zaken in het leven, hoe vervelend ook, moet accepteren en er dan het beste van moet gaan maken. Niet over alles kun je discussiëren en niet alles kun je veranderen. Sommige dingen zijn zoals ze zijn.

 

2) Hier en nu

Improvisatie gaat altijd over hier en nu. Nooit over straks, later of ooit. Ook niet over wat gebeurd is. Door te veel bezig te zijn met het vervolg van de scène, wordt deze juist geblokkeerd. De kunst is om op alle nieuwe inbreng van je mede teamlid, weer impulsief te reageren. Het draait dus om moed tonen, loslaten en risico's nemen. Een kind leert hierdoor te ervaren wat nu gebeurt en leert om dit nu met aandacht te ondergaan. We doen ons best om er nu wat van te maken, zonder dat we streven naar een vorm van perfectie.

 

3) Durf te falen

Improvisatietoneel ontstaat ter plekke, vanuit het niets. Dit houdt in dat er ook dingen mis kunnen gaan. Dit risico hoort bij improviseren. Door improvisatie leert een kind een manier te vinden om met dit falen om te gaan. In de lessen zal veel tijd genomen worden om de negativiteit rondom het maken van fouten weg te nemen. De angst om te falen, wordt omgezet in het plezier van het falen. Een waardevolle les voor de rest van hun leven.

 

4) Laat de ander schitteren

Improvisatietoneel doe je samen. Niemand zit te wachten op een voorstelling waar één iemand schittert. Je moet het samen doen. Jouw succes wordt niet verminderd  doordat een ander een mooie scène speelt. Er is voldoende succes voor iedereen. Wanneer een kind merkt wat het is om een ander kind in de schijnwerpers te zetten, leert het wat echte samenwerking is.

Heel belangrijk: Wat is het nut volgens de kinderen zélf??!  Vanuit de praktijk vertellen een aantal Improkids dit onder 'Recensies'.

 

Focus:

 

@ Faalplezier ontwikkelen in plaats van faalangst. Falen is gewoon één van de manieren om iets te leren.

 

@ De gave van creativiteit levend houden. Van nature zijn kinderen in hun denken heel erg creatief. 

@ Zelfvertrouwen opbouwen in kleine groepen. 

@ Het een kind de inbreng van de ander leren respecteren en waarderen.

@ Het een kind leren snel verbanden te leggen en sneller te reageren.

@ Kinderen dichterbij hun gevoel brengen. Hiermee komen gevoel en verstand meer in balans.

@ Door improvisatie die gedeeltes in de hersenen stimuleren waardoor een kind zich meer comfortabel voelt bij situaties waarbij hij zelf niet in controle is.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now